Myyntiviestintä

Räätälöityä myyntiviestintää

Viestintätoimisto Postaus tuottaa myyvää sisältöä juuri sinun ja asiakaskuntasi tarpeen mukaisesti. Olemme erikoistuneet tuottamaan sisältöä, joka tukee yrityksesi myyntiprosessia ja samalla asiakkaasi ostoprosessia. Teemme viestintää sekä kuluttajille, yritysten väliseen kaupankäyntiin että julkishallinnollisille kohderyhmille (B2B, B2C ja B2G).

Mitä on myyntiviestintä?

Ymmärretään tarve
Hyvä myyntiviestintä keskittyy ensin ymmärtämään asiakkaan yksilölliset tarpeet ja ymmärtää, että tarpeet vaihtelevat eri asiakasryhmillä. 
Esitetään ratkaisu
Hyvä myyntiviestintä esittelee ratkaisun, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin ja kertoo kuinka se eroaa kilpailijoiden tuotteista ja palveluista.
Kerrotaan hyödyt
Myyntiviestinnällä korostetaan tuotteen tai palvelun hyötyjä ja sitä, miten ne vastaavat asiakkaan tarpeita.
Vahvistetaan uskottavuutta
Myyntiviestinnällä voidaan vahvistaa yrityksen uskottavuutta esittämällä esimerkkejä asiakaskokemuksista tai tarjoamalla luotettavia tietolähteitä ja faktoja tuotteesta tai palvelusta.
Herätetään kiinnostus
Myyntiviestintä herättää asiakkaan kiinnostuksen tuotetta tai palvelua kohtaan ja tekee siitä houkuttelevan.
Kannustetaan toimintaan
Myyntiviestintä kannustaa asiakasta tekemään ostopäätöksen ja antaa selkeät ohjeet siitä, miten ostaa.

Miksi myyntiviestintä kannattaa?

1. Brändin tunnettuuden lisääminen

Myyntiviestinnän avulla yritys tuo brändiään esiin ja lisää sen tunnettuutta markkinoilla.

2. Kilpailuedun saavuttaminen

Myyntiviestintä auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja saavuttamaan kilpailuetua.

3. Tehokkaampi markkinointi

Myyntiviestinnän avulla yritys voi kohdistaa markkinointiviestinsä oikeille kohderyhmille ja tehdä markkinoinnista tehokkaampaa. Samaa myyntiviestintää voidaan käyttää samankaltaiselle kohderyhmälle jatkossakin.

4. Asiakassuhteiden lujittaminen

Myyntiviestinnän avulla yritys voi kehittää pitkäaikaisia suhteita asiakkaiden kanssa, parantaa asiakaskokemusta ja lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä.

5. Myyntiprosessin tehostaminen

Myyntiviestinnällä asiakas muodostaa ostettavasta tuotteesta ja palvelusta tarvittavan kokonaiskuvan selkeämmin ja hän pystyy tekemään ostopäätöksen nopeammin.

6. Myynnin kasvattaminen

Hyvin suunniteltu ja toteutettu myyntiviestintä auttaa yritystä lisäämään myyntiään ja parantamaan liikevaihtoaan.

7. Lisämyyntimahdollisuuksien hyödyntäminen

Kertomalla asiakkaalle tuotteeseen ja palveluun liittyvistä lisävarusteista, -palveluista ja -käsittelyistä myyntiviestintä mahdollistaa lisämyyntimahdollisuuksien syntymisen.

8. Viestinnän kehittäminen

Myyntiprosessin aikana pystytään analysoimaan asiakkaan lukemaa viestintää ja tuottamaan jatkossa samankaltaista sisältöä.

9. Tyytyväisempi myyntihenkilöstö

Myyntiviestintä mahdollistaa myyjien keskittymisen paremmin varsinaiseen myyntityöhön.

 

takaisin alkuun